Wijze Woorden
“De crux van de zaak is niet je agenda tot prioriteit te maken, maar je prioriteiten een plaats in je agenda te geven”
-Stephen R. Covey (uit zijn boek ‘Prioriteiten’)